Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Miloslavov